Skab rammerne
- Tryg dagligdag på jeres skole

Med mere end 10 års erfaring oplever Skolevagt, at flere og flere skoler i dag har udfordringer med at skabe et trygt og positivt læringsmiljø i dagligdagen.

Udfordringerne er ofte funderet i den sociale og kulturelle diversitet i elevgruppen, hvilket i nogle tilfælde resulterer i konfliktadfærd med trusler, utryghed og uvedkommende personer på skolens område.

I kan skabe ro og lave en synlig og proaktiv indsats for et positivt og sikkert læringsmiljø på jeres skole.
 

Vagter i dagtimerne

Skolevagt tilbyder, via en kontinuerlig tilstedeværelse, at være med til at skabe et trygt, fysisk sikkert og positivt læringsmiljø på skolerne for såvel elever som lærere. Med særligt uddannet skolevagter, der er diskrete men synlige i dagligdagen på din skole, skabes rammerne for en optimal konflikthåndtering.

Alle skolevagter besidder ud over den lovpligtige vagtuddannelse ligeledes særlige kommunikative, konfliktforebyggende og pædagogiske kompetencer, og flere har også en pædagogisk, psykologisk eller anden relevant uddannelse. 

Skolevagts arbejde er forankret i dialog og interaktion, hvor formålet er at deeskalere frem for at eskalere de givende situationer og udfordringer.

"Skolevagterne sparer lærerne tid og sikre, at konflikter håndteres på samme faglige niveau som når lærerne gør det de er specialister i - nemlig undervisning"

Læs mere om skolevagter vs. almindelige vagter


Proaktivt omsorgsarbejde

Opmærksomhed på den enkelte elev er en del af Skolevagts konfliktforebyggende adfærd. Observeres en elev til at være utilpas, utryg eller i optakt til uorden er det vigtigt, at der bliver taget hånd om eleven i situationen frem for, at de involverede skal gå til time med en uløst situation. 

Gennem Skolevagt sikre jeres skole, at potentielle konflikter bliver håndteret i situationen. Hvor mange ressourcer bruger jeres skole eksempelvis på gårdvagter og, hvor meget tid tager det potentielt fra undervisningen, når en gårdvagt skal håndtere konflikter inden undervisningen begynder. Skolevagterne tager hånd om situationen og rapporterer efterfølgende skriftligt om situationens forløb samt kommer med konkrete anbefalinger for fremadrettede handlinger til skolens lærere og ledelse.

Læs mere under rapportering.
 

Færre konflikter

Med 10 års erfaring har Skolevagt oplevet, at en kontinuerlig tilstedeværelse af synlige vagter skaleret efter jeres skoles behov, har en betydningsfuld effekt for at opnå et positivt læringsmiljø. Efter en periode med fast tilstedeværelse kan den positive udvikling, baseret på erfaring, vedligeholdes med ugentlige besøg og kortere ophold.
 

Klarlæg de bagvedliggende udfordringer

I de situationer, hvor det vurderes eller det fra skolen side ønskes, at læringsmiljøet gennemgår en dybdegående analyse for at klarlægge de bagvedliggende udfordringer i miljøet på skolen, samarbejder Skolevagt med konsulentvirksomheden EDUS.

Book et møde allerede i dag med Skolevagt og hør, hvad vi kan gøre for jer.

læs data herunder

Skolevagt Axel Gruhns Vej 2B, 8270 Højbjerg